FAQ

xFirma е облачна услуга за търговско управление. Тя е ползваема като абонаментна месечна услуга, достъпна през Интернет. xFirma изгражда виртуален офис на клиента (негов потребителски портал), през който той управлява бизнеса си онлайн. Времето и местонахождението му са без значение за достъпа до системата.
Всяка българска фирма, която желае да управлява и администрира дейността си през Интернет.
Да. Системата е изключително надеждна. Услугата е последно поколение бизнес информационна система, разчитаща на възможностите на най-новите Интернет технологии. Сигурността на личната база данни на клиента се гарантира чрез поддържан режим на цифрово сертифициране и потребителска идентификация (SSL-сертификат), по аналогия на системите за сигурност на информацията в банковия сектор. Клиентите пренасят данните си през Интернет чрез криптирани канали, до които се гарантира достъп само на оторизирани потребители. Клиентските данни се съхраняват на сървъри, които са на колокация в специализиран дейта център, отговарящ на всички технологични изисквания за съхранение на подобни съоръжения. Сървърите на xFirma нямат пряк контакт с компютрите на клиентите. Достъпът до тях се наблюдава и защитава от специализиран firewall - компютър с Linux софтуер за мрежова сигурност. Така се осигурява максимална степен на сигурност на клиентските данни по отношение на вируси, хакерски атаки и троянски коне. Системата за сигурност подлежи на непрекъснато усъвършенстване. Системата на електрическото захранване е двойно подсигурена и осигурява капацитет за работа на клиентите дори при спряло електричество. Разкодиране на сертификата на клиента е невъзможно, като достъп до секретния му ключ няма и не може да има никой, включително служителите на "Сирамакс" ООД. Дори в случаи на "открадната парола" неоторизиран достъп до клиентски данни е неосъществим. При евентуална авария на съоръженията, клиенските портали се прехвърлят на резервен сървър.
Единствено компютър с Интернет достъп (минимум 28.8 Kbps). Услугата е ползваема чрез всички популярни браузъри (Mozilla, Internet Еxplorer, Netscape) и под различни операционни системи (MS Windows, Linux, MacOS). Може да се ползва включително и от мобилни телефони и PDA устройства.
Да. Въведената до момента от потребителя база данни може да се интегрира в режима xFirma. Експертите на "Сирамакс" ООД проучват базата и предлагат оферта на клиента за методиката, стойността и времетраенето на дейностите по импорта. Това е платена опция.
Да се свържете с нас по e-mail или телефон. Регламентираме отношенията си в договор, който е стандартен едногодишен, но по желание на клиента може да бъде сключен и за по-дълъг период. До 1 ден след сключване на договора, порталът Ви се активира и може да започнете работа в него. Получаването на първия сертификат се счита за начало на първия Ви абонаментен месец. Инсталирате го на компютъра си, следвайки инструкцията, след което можете да активирате и останалите сертификати в портала Ви. Когато вече сте инсталирали сертификатите си, всеки от Вашите потребители може да влезе в системата със собственото си потребителско име и парола и да работи. Оригиналът на договора ще Ви бъдат изпратен по куриер на адреса, който сте посочили за получаване на фактури. Фактурите си получавате след изтекъл първи абонаментен месец.
Броят на сертификатите зависи от броя Ваши служители (потребители), които желаете да имат достъп до услугата онлайн. Съгласно договора, Вие плащате според броя потребители, а не според броя компютри, от които я ползвате. Освен това системата Ви дава възможност сами да генерирате и изтривате потребители и техните сертификати, да активирате и деактивирате потребители, като в края на всеки Ваш потребителски месец Вие може да видите в портала си реалния брой създадени потребители по дни. Така се формира точна цена, отразяваща всяка промяна в броя потребители в рамките на месеца. Всеки Ваш потребител получава собствен сертификат и Вие заплащате съответната цена на месец за един потребител. А този служител би могъл да ползва системата от всеки компютър, на който си инсталира сертификата. Възможно е и от един компютър достъп до системата да имат различен брой ваши потребители - всеки със сертификата си, инсталиран на същия компютър. Цената не е обвързана с броя на компютрите, а с броя на потребителите Ви в системата.
Получавате Ваш потребителски портал с достъп чрез индивидуален цифров SSL-сертификат до модулния пакет, който сте избрали. Заедно с него ползвате и администраторски модул, чрез който управлявате нивата и типовете достъп до данните Ви от страна на Вашите служители. В цената е включена сървърна поддръжка и настройки, системно администриране, архивиране на данните през 24 часа, защита на базата Ви данни в системата от неоторизиран достъп и автоматично обновяване на пакета със следващи оптимизирани версии, за които се информирате от линка Roadmap.
Услугата е особено подходящо за организации с многофирмена или разгърната мрежова структура. За всеки от офисите или магазините си НЕ плащате отделна месечна абонаметна такса. Организационната структура на фирмата ви няма отношение към aбонаметната такса, която плащате. Тя се определя единствено от броя Ваши служители, които имат достъп до услугата.
Да. Можете да се откажете от услугата, съгласно стандартната процедура с предизвестие, предвидена в договора. Базата данни, натрупана в xFirma от Вас, е Ваша собственост. Системата е снабдена с опция, която ви позволява да теглите базата си данни на универсален XML-формат толкова често, колкото пожелаете, в случай, че държите да я притежавате локално на компютрите си. При прекратяване на договорните отношения, клиентът има възможност да изтегли базата данни или това може да направи специалист от фирмата срещу съответното заплащане. "Сирамакс" ООД е длъжна да закрие потребителския портал в системата.
В това е голямата разлика със софтуерните продукти, които купувате. Услугата НЕ изисква лицензи, патенти, периферно оборудване, сървър, допълнителен софтуер, антивирусен софтуер и др. Системата е на web-платформа, което означава, че няма нужда от инсталиране на Ваши локални компютри и няма нужда от ъпдейтване. Всички клиенти получават онлайн новите оптимизирани версии в момента на тяхното активиране. Накратко: НЕ ви е нужен фирмен IT специалист по поддръжката.
xFirma има специализиран демопортал. Той дава възможност на потребителя да се запознае с капацитета и функциите на услугата и да работи с въведената тестова база данни. Единствената разлика между него и системата, която Вие ще ползвате, е, че в демопортала нямате възможност за ограничаване и сертифициране на правата за достъп. Едва когато станете клиент на услугата, ще можете да виждате на екрана си целият модул "Администратор", през който се управлява сертифицирането на потребителите Ви.
Да. Това е платена опция. Ако искате да заявите допълнителни неща към пакета, за който сте абониран, нашите експерти ги разработват и внедряват.