Поддръжка


Сървърите на услугата xFirma са базирани на многопроцесорна Intell-сървърна платформа, осигуряваща отлична производителност и надеждност. Разположени са на колокиране в дейта център, отговарящ на всички стандарти и изисквания за съхранение на подобни съоръжения, както следва:

 • Електрозахранване: 6 KVA на шкаф, двойно резервирано
 • Система за вентилация, климатизация и контрол на влажността
 • Система за пожароизвестяване и пожарогасене с инертен газ
 • Системи за сигурност:
  • денонощна физическа охрана
  • електронна пропусквателна система за контрол на достъпа до помещенията за разполагане на клиентски съоръжения
  • система за отдалечено видеонаблюдение
 • Мрежова свързаност:
  • дублирана високоскоростна Интернет свързаност с първокласни международни оператори
  • директна високоскоростна връзка с всички големи интернет доставчици в България
  • гарантирана скорост и локален български трафик от 99 Mbps
 • Локална свързаност: достъпни са услугите на всички инфраструктурни оператори

Сървърите на портала xfirma.com са защитени от неправомерен достъп и атаки с нарушаване на работоспособността посредством Linux базиран firewall-съвременна система.

Тя осигурява мрежова сигурност от най-висока степен посредством следните елементи за защита:

 • Цифров SSL-сертификат
 • Онлайн порталите на ERP xFirma са достъпни само за абонати, като процесът на достъп е възможен единствено чрез цифров SSL-сертификат. Услугата поддържа система за издаване на сертификати, в която клиентът собственоръчно въвежда паролата си и генерира в собствения си браузър секретен ключ по специална технология. Тази технология, използвана и в банковия сектор, гарантира, че:

  • секретният ключ се генерира на случаен принцип и не се знае от никого
  • софтуерът не записва, не възпроизвежда и не съхранява паролата и секретния ключ
  • служителите на "Сирамакс" ООД не знаят, не могат да знаят или да научат паролата или секретния ключ

  Издаденият клиентски SSL-сертификат отговаря на всички изисквания на Закона за електронния документ и електронния подпис.

  Верификацията на всеки потребител на системата се извършва на базата на потребителско име, парола и цифров сертификат. Трите елемента са свързани, като на дадено потребителско име и парола отговаря определен цифров SSL-сертификат.

  По време на ползване на услугата xFirma, връзката между клиентския компютър и сървърите е максимално защитена с криптирана сесия, което изключва възможността за „подслушване” на информационния канал между потребителя и нашите сървъри.


 • Клиентски мониторинг
 • Услугата предоставя възможност клиентът по всяко време, хронологично, да следи историята на потребителския достъп до портала си.


 • Архивиране на данните
 • Сървърите на портала xfirma.com са снабдени със специализиран хардуер за надеждно съхранение на информация. Като допълнителна защитна мярка, специалистите на "Сирамакс" ООД извършват системно архивиране на данните през 24 часа.