Поръчка  1. Поръчка по телефона или имейл чрез съобщаване име на потребителски портал от типа "име на клиента.xfirma.com"
  2. Подписване на договор.
  3. Активиране на клиентския портал до 1 работен ден след подписване на договора чрез изпращане на първия администраторски SSL-сертификат.
  4. Клиентите генерират през порталите си сертификатите на своите потребители сами или това се прави от експерт на "Сирамакс" ООД (платена услуга).
  5. Получаване на фактура и разпечатка на адреса на клиента за реално създадените през портала му потребители в рамките на абонаментния му месец.

При електронна поръчка за портал, посочвате името на портала си от типа "има на клиента.хfirma.com", който желаете да активираме.

След като се запознаете с договора, който Ви изпращаме по е-mail, обсъждаме съдържанието му и ни връщате бланката на договора с вписани в нея фирмените ви данни. Ние ви изпращаме подписан от нас екземпляр по куриер.

Стандартно договорът се подписва за срок от една година с възможност да бъде и за по-дълъг срок. До 1 работен ден след получаването му, ние активираме Вашия потребителски портал като Ви изпращаме първия SSL-сертификат. С него генерирате сами сертификатите на останалите Ваши служители по стандартна и лесна процедура. Ако не искате да го правите, наши експерти го извършват срещу съответната такса за администриране. Системата е достъпна за всеки Ваш потребител от момента на инсталиране на неговия сертификат на компютъра му.

За начало на абонаментния ви месец се счита денят на получаване на първия SSL-сертификат от нас.


Клиентите получават електронни фактури в деня на издаването им.

Срок за плащания по фактурите - до 5 работни дни от датата на получаването им. В случай на забавено плащане, клиентът бива уведомен, че достъпът до портала му е временно ограничен. Услугата се възстановява след извършване на плащането.


По банков път:

IBAN: BG 74 UNCR 7000 1504 166 874

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк АД


Онлайн през виртуален ПОС терминал:

Ако имате издадена кредитна карта VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD INTERNATIONAL и международна дебитна карта MAESTRO можете да платите онлайн.